ReFuelEU Luchtvaart en herziene Richtlijn Hernieuwbare Energie goedgekeurd door EU-Raad

ReFuelEU Aviation en de herziene richtlijn hernieuwbare energie zijn vandaag goedgekeurd door de Raad van de EU. Een beslissende stap op weg naar de Europese energietransitie.

Dit betekent dat twee kerndossiers van het “Fit for 55”-klimaatpakket klaar zijn voor publicatie in het Publicatieblad van de EU en dus in werking kunnen treden.


Wat betekent dit voor eFuels?

Ten eerste is de ReFuelEU luchtvaartverordening vanaf januari 2024 van toepassing op de lidstaten. Met mandaten voor synthetische brandstoffen is er een duidelijke doelmarkt voor eFuels voor de luchtvaartsector. Van 1,2% in 2030 naar 35% in 2050 is een duidelijk investeringssignaal. Onze leden staan klaar om dit te realiseren en milieuvriendelijk vliegen werkelijkheid te maken. Tegelijkertijd is steun voor luchtvaartmaatschappijen en hubs in de EU van cruciaal belang om het concurrentievermogen van de luchtvaartindustrie te behouden, bijvoorbeeld door gratis rechten in het kader van het EU-ETS om de kostenkloof tussen fossiele brandstoffen en SAF te overbruggen.

Ten tweede voorziet de RED 1% van de RFNBO’s in 2030 voor de transportsector. We zijn nog steeds van mening dat dit niet ambitieus genoeg is, vooral in het licht van de doelstellingen die zijn voorgesteld door de Commissie en het Europees Parlement, die 5% hebben voorgesteld. Toch is de richtlijn hernieuwbare energie een richtlijn, wat betekent dat lidstaten verder kunnen en moeten gaan dan het vereiste minimumniveau. Bij de omzetting van de Richtlijn Hernieuwbare Energie in nationale wetgeving is een duidelijk engagement tegen de defossilisering van onze energiemix nodig.


Persberichten op

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/09/renewable-energy-council-adopts-new-rules/ en ReFuelEU Luchtvaart: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/09/refueleu-aviation-initiative-council-adopts-new-law-to-decarbonise-the-aviation-sector/

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *