CO2-neutrale mobiliteit van de toekomst:

eFuels - de game changer in mobiliteit.

eFuels zijn een belangrijk onderdeel van de mobiliteit van morgen. Dit zijn synthetische en CO2-neutrale brandstoffen. Ze vormen een nuttige aanvulling op de energiemix van de toekomst, die zal bestaan uit waterstof, elektromobiliteit en eFuels. Volgens veel deskundigen zijn waterstof en elektromobiliteit alleen niet genoeg om duurzaam en CO2-neutraal wegvervoer mogelijk te maken.

We bekijken de belangrijkste vragen over dit onderwerp en geven informatie over het laatste nieuws over eFuels.

Wat betekenen onze reclametermen zoals “CO2-neutraal”?

Transparantie over eFuels

Sterke MKB-sector voor eFuels

CAC Engineering GmbH

Mythes over eFuels

Zijn eFuels inefficiënt? Zullen eFuels duur zijn? mogen eFuels alleen worden gebruikt in de scheepvaart en het luchtvervoer?

Wij bieden de juiste antwoorden in samenwerking met experts en wetenschappers van het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) en de Hamburg University of Applied Sciences (HAW Hamburg).

Nieuws over eFuels

Onze eFuels-informatietour door Duitsland – van Flensburg tot Freiburg.

We hebben veel indrukken op de afdelingen verzameld en voor jullie samengebracht in individuele dagboeken.

Registratie nieuwsbrief

Gegevensbescherming (verplicht veld)*
 

Opmerkingen over gegevensbescherming

Onze gratis nieuwsbrief informeert je regelmatig per e-mail over nieuwe producten en speciale aanbiedingen. De gegevens die u hier invult, worden alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren en worden niet doorgegeven aan derden. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief of uw toestemming intrekken door een e-mail te sturen naar . Uw gegevens worden verwijderd binnen 2 maanden nadat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt, mits de verwijdering niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Door de door u ingevoerde gegevens te verzenden, stemt u in met de gegevensverwerking en bevestigt u ons privacybeleid.

We beantwoorden graag al je vragen.

Veelgestelde vragen

eFuels (“brandstoffen op basis van elektriciteit”) zijn vloeibare synthetische brandstoffen die worden geproduceerd uit waterstof en koolstofdioxide met behulp van groene elektriciteit. Omdat er tijdens het gebruik van deze producten slechts evenveelCO2 vrijkomt als er eerder tijdens de productie is verwijderd uit de atmosfeer, zijn zeCO2-neutraal.

De basis voor de productie van eFuels zijn power-to-liquid-trajecten, waarbij vloeibare brandstoffen en brandbare stoffen op basis van elektriciteit worden geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektrische energie. Eerst wordt groene waterstof verkregen uit ontzilt zeewater door elektrolyse met behulp van hernieuwbare elektriciteit, die vervolgens wordt gesynthetiseerd met behulp van het Fischer-Tropsch-proces of via methanolsynthese met kooldioxide om eenCO2-neutrale vloeibare brandstof te produceren.

De chemische eigenschappen van eFuels komen overeen met die van conventionele (fossiele) vloeibare brandstoffen. Ze hebben een hoge energiedichtheid en kunnen gemakkelijk worden getransporteerd en opgeslagen. Deze eigenschappen maken het onder andere mogelijk om goedkope hernieuwbare energie uit zonnige en winderige regio’s in de wereld naar Duitsland te importeren in de vorm van eFuels. De noodzakelijke infrastructuur voor grensovergangen, opslag en bevoorrading is al aanwezig.

eFuels kunnen alle conventionele minerale brandstoffen, brandstoffen en smeermiddelen vervangen. Daarom kunnen ze worden gebruikt in alle transportmiddelen (auto’s, vrachtwagens, vliegtuigen en schepen), in condensatieketels en als vervanger voor ruwe olie in de chemische industrie. Aanpassing achteraf is niet nodig. Ze kunnen in elke verhouding worden gebruikt als bijmenging in fossiele brandstoffen of als pure klimaatneutrale energiebronnen.

Er zijn verschillende synthetische brandstoffen die niet zijn afgeleid van ruwe olie. Hieronder vallen zogenaamde eFuels. eFuels worden gemaakt van water en kunnen worden ontwikkeld om 100% CO2-neutraal te zijn door productie met hernieuwbare energie.

Met eFuels wordt water omgezet in waterstof met behulp van hernieuwbare elektriciteit. Het proces staat bekend als elektrolyse uit de natuurkundeles. In een volgende stap wordt het broeikasgas CO2 uit de lucht gehaald en samen met de waterstof omgezet in een nieuwe vloeibare energiebron. Het resultaat is een zogenaamde “synthetische” koolwaterstof.

Omdat elektriciteit een belangrijke rol speelt bij de productie ervan, worden ze elektromotoren genoemd. De term eFuels is hiervan afgeleid. Het hele proces staat ook bekend als Power-to-Liquid (PtL). De elektriciteit kan worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals zonne-energie. uit windenergie of zonne-energie. Zowel de ingrediënten als de productie zijn daarom voornamelijk gebaseerd op het gebruik van natuurlijke en regeneratieve bestanddelen. Dit betekent dat eFuels helemaal klaar zijn voor de toekomst: ze zijnCO2-neutraal!

eFuels bevorderen de acceptatie van de energietransitie, omdat een dure verandering in technologie, bijvoorbeeld in transport en woningverwarming, niet absoluut noodzakelijk is. Voor consumenten betekent dit geen omschakelingskosten, geen omschakeling naar nieuwe technologieën en het vertrouwde gemak van het gebruik van een betrouwbare energiebron.

Voor een groot deel van de 58 miljoen voertuigen in Duitsland kunnen de doelstellingen van de energietransitie – voorzieningszekerheid, duurzaamheid en betaalbaarheid – het meest efficiënt worden bereikt met eFuels. E-brandstoffen zijn onmiddellijk effectief in het bestaande wagenpark, omdat ze zonder problemen kunnen worden gebruikt in de huidige benzine- of dieselmotoren. Het hefboomeffect is enorm: een bijmenging van tien procent eFuels in fossiele diesel of fossiele benzine zou hetzelfde effect hebben op deCO2-balans in Duitsland als wanneer twee jaar lang nieuwe voertuigen zouden worden geregistreerd als puur elektrische voertuigen die gedurende hun hele levensduur uitsluitend op groene laadstroom rijden. Er is ook een groot toepassingspotentieel voor de ongeveer 5 miljoen olieverwarmingssystemen die momenteel in gebruik zijn.

Aangezien de vraag naar groene stroom sterk zal blijven groeien en tegelijkertijd het verdere uitbreidingspotentieel voor zonne- en windenergie in Duitsland beperkt is, is Duitsland absoluut afhankelijk van de import van hernieuwbare energie om in 2045CO2-neutraal te zijn. Omdat groene stroom moeilijk op te slaan en te transporteren is, kunnen de klimaatdoelstellingen niet worden gehaald zonder eFuels.

Met het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 hebben 195 landen zich verbonden aan het doel om de opwarming van de aarde door menselijke activiteit tegen te gaan. In de gezamenlijke overeenkomst staat dat het doel is om een opwarming van minder dan twee graden Celsius te bereiken ten opzichte van pre-industriële tijden. In het beste geval daalt de temperatuur zelfs onder de 1,5 graden Celsius. Er zijn verschillende gebieden waar technische verbeteringen moeten worden doorgevoerd om het doel te bereiken. De getroffen sectoren zijn onder andere de elektriciteitsopwekking, talrijke industriële sectoren en de transportsector.

Er bestaan wetenschappelijke berekeningen over de voorwaarden waaronder de klimaatdoelstelling kan worden gehaald. Ze zijn gebaseerd op een vast budget voor CO2-uitstoot dat in alle gevallen moet worden gerespecteerd. Het is duidelijk dat het huidige mondiale verbruik van grondstoffen en bestaande energiebronnen niet te rijmen valt met deze doelstellingen. Er zijn moderne en innovatieve technologieën nodig die milieuvriendelijk zijn en meer gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen.

Dit is waar de productie van eFuels om de hoek komt kijken. De ontwikkeling van industriële systemen is al ver gevorderd. We bouwen bijvoorbeeld Porsche en Siemens bouwen een fabriek in Chili die vanaf 2026 550 miljoen liter eFuels per jaar zal produceren. Met het testen en produceren van grotere hoeveelheden worden de productieprocessen over het algemeen steeds efficiënter en geschikt voor massaproductie.

Elektrische auto’s maken momenteel een opwaartse trend door. Brede promotie maakt de aankoop aantrekkelijker voor consumenten. Met het oog op milieuvriendelijke mobiliteit kopen bestuurders een nieuw elektrisch voertuig dat grotendeels CO2-neutraal is tijdens het gebruik, maar grote hoeveelheden CO2 uitstoot tijdens de productie en recycling van de batterij. Vanuit een levenscyclusperspectief zijn elektrische auto’s dus allesbehalve klimaatneutraal. Maar door de huidige subsidies lijkt het kopen van een elektrische auto lucratief, dus er is verspilling op verschillende niveaus.

Waterstofauto’s rijden op waterstof. Brandstofcellen gebruiken elektrolyse om elektriciteit op te wekken die het voertuig van stroom voorziet. De consument moet deze voertuigen ook bijkopen. Bovendien is er momenteel geen geschikte landelijke infrastructuur voor beide typen aandrijving.

Het gebruik van eFuels is veel minder ingewikkeld en gemakkelijker te implementeren in het dagelijkse leven. Zodra de nieuwe synthetische brandstoffen marktrijp zijn, kunnen ze gewoon worden getankt bij een tankstation. Het bestaande en fijnmazige netwerk van tankstations kan hiervoor worden gebruikt. Dit betekent dat er niet wereldwijd extra oplaadpunten hoeven te worden geïnstalleerd, zoals het geval is voor elektrische mobiliteit en waterstofauto’s.

De start naarCO2-neutrale mobiliteit met eFuels is eenvoudig te implementeren: eFuels kunnen al worden getankt in de huidige verbrandingsvoertuigen. Voor de consument verandert er niets tijdens de omschakeling, behalve dat hij een andere energiebron gebruikt die grotendeels CO2-neutraal is. Er wordt ongeveer evenveel kooldioxide gebonden tijdens de productie als er vervolgens weer vrijkomt tijdens de verbranding.

Dit minimaliseert de ecologische voetafdruk van het rijden. Vanuit ecologisch oogpunt is het ook belangrijk om te weten dat de uitstoot van roet lang niet zo hoog is als die van bijvoorbeeld benzine. voor een conventionele auto die fossiele brandstof uit ruwe olie tankt.

Een ander groot voordeel is dat eFuels ruwe olie op veel verschillende gebieden kunnen vervangen. Niet alleen auto’s, maar ook vrachtwagens, vliegtuigen, passagiers- en goederentreinen en zelfs schepen kunnen op synthetische benzine en diesel rijden. Het zal ook mogelijk zijn om te verwarmen met eFuels. Ze zijn een volledige vervanging voor conventionele fossiele brandstoffen en stookolie.

Het is nog niet overal mogelijk om pure eFuels te tanken. Het zal zeker nog een paar jaar duren voordat het zover is. Er zijn echter al belangrijke mijlpalen gezet. Vanaf 2023 zal het bij sommige tankstations al mogelijk zijn om brandstoffen gemengd met eFuels te kopen. Volgens de huidige DIN-norm mag het aandeel synthetische brandstof tot 20% bedragen. Het plan is om de verhouding in de toekomst steeds meer ten gunste van eFuels te veranderen, zodat de brandstof na een paar jaar grotendeels of zelfs helemaal uit eFuels zal bestaan.

De motorsport wil laten zien hoe probleemloos de overstap van fossiele benzine naar eFuel kan zijn. In het verleden was het altijd een proeftuin voor het testen en verder ontwikkelen van nieuwe technologieën voordat ze in serieproductie gingen. Vanaf 2023 wil de Formule 1 volledig vertrouwen op het gebruik van eFuels. De bijzonderheid: De motoren worden in eerste instantie ontworpen voor gebruik met benzine, omdat ze al in het seizoen 2022 zullen worden gebruikt. De brandstof wordt van seizoen tot seizoen veranderd. Aanpassingen aan de motor zijn verboden volgens de reglementen. Dit laat zien hoe gemakkelijk het is om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar eFuels.

Momenteel worden eFuels nog in zeer kleine hoeveelheden geproduceerd. Dit is erg tijdrovend. Hoe duur een liter eFuel is, hangt ook af van de verschillende processen en de schaling. In elk geval is deze waarde moeilijk te vergelijken met de prijs van een marktrijpe eFuel over een paar jaar. Volgens de huidige studies zou de productieprijs binnenkort tussen 0,80 cent en 1,20 euro per liter kunnen liggen. De Duitse regering heeft aangekondigd dat ze in de toekomst niet alleen andere energiebronnen zal subsidiëren, maar ook eFuels. Dit betekent dat consumenten binnenkort CO2-neutrale brandstoffen kunnen kopen tegen een redelijke prijs.

Met betrekking tot de prijs moeten twee dingen in overweging worden genomen: Hoe meer ervaring de industrie heeft met de productie van synthetische brandstoffen, hoe gemakkelijker het is om de productiekosten te verlagen. We kunnen aannemen dat de prijzen op de lange termijn sterk zullen dalen. Dit is waarschijnlijk niet het geval bij conventionele brandstoffen. Slinkende oliereserves kunnen de prijs van diesel en benzine de komende jaren verder doen stijgen.

De productie van eFuels is niet geografisch beperkt. Ze kunnen ook hier in Duitsland worden geproduceerd, omdat de benodigde middelen beschikbaar zijn. Dit is natuurlijk een doorslaggevend voordeel ten opzichte van brandstoffen uit ruwe olie. Grote hoeveelheden ruwe olie zijn alleen beschikbaar in verre landen. De ruwe olie moet naar de verschillende geografische markten worden vervoerd, wat lang duurt en hoge kosten met zich meebrengt. Om aan de wereldwijde vraag naar groene energie te voldoen, moeten eFuels echter op de lange termijn in zonnige en winderige regio’s worden geproduceerd.

De Duitse industrie is al een drijvende kracht achter de ontwikkeling van eFuels. Naast sportwagenfabrikant Porsche, die een pioniersrol vervult binnen de Volkswagen Group, heeft ook Siemens zich aangesloten bij een gezamenlijk proefproject om CO2-neutrale synthetische brandstof te ontwikkelen.

Een gedecentraliseerde productie van synthetische brandstoffen in een groot aantal verschillende landen kan leiden tot een nieuwe structuur op de wereldmarkt. Tot slot zullen de landen niet langer uitsluitend afhankelijk zijn van de OPEC-staten voor de aankoop van hun energiebronnen.

Om de energietransitie tot een succes te maken, moeten er passende regelgevende stimulansen komen voor de industrie en de consumenten. Bedrijven zouden dan investeren in de uitbreiding vanCO2-neutrale synthetische brandstoffen en consumenten zouden overschakelen van fossiele naar niet-fossiele brandstoffen. Politici moeten zich meer richten op technologische openheid, d.w.z. vooral dat elektrische mobiliteit en mobiliteit met eFuels in motoren niet langer met twee maten gemeten moeten worden door wetgevers.

Er is meer groene stroom nodig om eFuels te produceren dan om een elektrisch voertuig te laten rijden. Als hernieuwbare energie wereldwijd niet langer een schaars goed is en eFuels in de toekomst worden geproduceerd in regio’s met ideale omstandigheden voor zonne- en windenergie, zoals Noord-Afrika, Patagonië, Australië en het Midden-Oosten, zal deze balans er heel anders uitzien.

eFuels van over de hele wereld kunnen dan gemakkelijk en kosteneffectief naar het tankstation worden getransporteerd via bestaande infrastructuren, waardoor een groot deel van de efficiëntieverliezen bij energieomzetting worden gecompenseerd.

Dan is het verschil in totale efficiëntie tussen directe elektrificatie en geïmporteerde eFuels veel kleiner dan vaak wordt beweerd.

Voordelen van eFuels

1
Zelfs de huidige voertuigen met verbrandingsmotor kunnen bijtanken met eFuels
2
Bestaande infrastructuur en logistiek (bijv. netwerk van tankstations) kunnen worden gebruikt
3
Volledige vervanging van fossiele, conventionele brandstoffen & stookolie.