Afdruk

Hoofdverantwoordelijk voor deze pagina:

eFuels Forum GmbH
Lange Straße 100-106
27318 Hoya
Telefoon: 04251/812-0
Fax: 04251/812-900
E-mail:
Algemeen directeur: Dr. Lorenz Kiene
BTW-nr. DE 116 158 168
AG Walsrode – HRB 204579
Verantwoordelijk voor de inhoud: Annika Beyer

1. beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de geleverde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is op eigen risico van de gebruiker. Het loutere gebruik van de website van de aanbieder vormt geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder.

2. externe links

Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve beheerders. De aanbieder heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne beschouwt.

3. auteursrechten en naburige rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud valt onder het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving. Voor elk gebruik dat niet is toegestaan door de Duitse wet op auteursrechten en aanverwante auteursrechten is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.e-Fuels