Aanpassing van de BImSchV: Belangrijk signaal voor de marktintroductie van eFuels

Onder druk van de FDP zijn de coalitiepartijen overeengekomen om paraffinische brandstoffen in de toekomst in pure vorm toe te staan en niet alleen als bijmenging. Het eFuels Forum en eFuel GmbH zien deze stap als een belangrijke stap op weg naar het op de markt brengen van synthetische brandstoffen, die een essentiële bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de transitie in de transportsector.

De stoplichtregering heeft de voorwaarden geschapen voor de defossilisering van de transportsector: Op instigatie van de parlementaire fractie van de FDP en tegen het verzet van het federale ministerie van Milieu wordt DIN EN 15940 (Standaardbrandstoffen – Paraffinische dieselbrandstof uit synthese- of hydrogenatieprocessen – Eisen en testmethoden) opgenomen in de 10e verordening over de uitvoering van de federale immissiecontrolewet (BImSchV). Daarom mogen bestuurders vanaf het moment van invoering paraffinische brandstoffen zoals eFuels en innovatieve biobrandstoffen in zuivere vorm tanken. Dit betekent dat synthetische diesel in de toekomst ook als 100 procent synthetische brandstof kan worden gebruikt, net zoals benzine dat al is.

“De weg is eindelijk vrij voor alle verbrandingsmotoren om op een CO2-neutrale brandstof te rijden, zoals in veel Europese landen al mogelijk is,” zegt Dr Lorenz Kiene, Managing Director van eFuel GmbH en lid van het eFuels Forum. Konsortium Klima Kraftstoffe GmbH, dat de HVO-producten Klima Diesel25 en Klima Diesel90 in heel Duitsland distribueert, is ook ontstaan uit de fusie van meer dan 30 middelgrote bedrijven. Na de wijziging van de 10e BImSchV mogen tankstations Klima Diesel90 vrij verkopen en niet alleen aan beperkte gebruikersgroepen zoals voorheen het geval was. Klima Diesel90 bestaat voor honderd procent uit biogebaseerde, synthetische rest- en afvalstoffen zoals gebruikt frituurvet en vermindert de nieuwe CO2-uitstoot met wel negentig procent in vergelijking met conventionele diesel. De brandstof is 100 procent aardolievrij.

Net als de FDP prijst Kiene het initiatief als een belangrijk signaal voor de marktintroductie van synthetische brandstoffen. Hij heeft een soortgelijke mening over de aankondiging van minister van Verkeer Volker Wissing (FDP) dat hij alleen zal instemmen met het geplande verbod op verbrandingsmotoren in de EU vanaf 2035 als het gebruik van eFuels wordt opgenomen in de verordening over vlootbeperkingen. Dit standpunt is bedoeld om honderdduizenden banen veilig te stellen bij fabrikanten en toeleveranciers in de auto-industrie, die bijdragen aan de welvaart van Duitsland – zonder tegelijkertijd het behalen van de klimaatbeschermingsdoelen in gevaar te brengen.

“De twee technologisch open besluiten zullen bedrijven de langverwachte zekerheid geven om te investeren in productiefaciliteiten voor eFuels op industriële schaal en zo de marktgroei van synthetische brandstoffen bevorderen,” voorspelt Kiene. Naarmate de markt groeit, zal de literprijs dalen tot het niveau van fossiele brandstoffen, waardoor niet alleen klimaatvriendelijke maar ook betaalbare mobiliteit mogelijk wordt. De andere voordelen van synthetische brandstoffen liggen voor de hand: ze kunnen worden getransporteerd, opgeslagen en gedistribueerd binnen de bestaande infrastructuur en zonder technische aanpassingen worden getankt in voertuigen met verbrandingsmotoren. Er is geen behoefte aan de tijdrovende en kostenintensieve ontwikkeling van een nieuwe infrastructuur of de vervanging van het wagenpark, zoals het geval is bij elektromobiliteit.

“Overigens zijn eFuels ook een vervanging voor stookolie. Het onlangs aangekondigde verbod op nieuwe verwarmingssystemen op stookolie is daarom niet nodig. Ze zijn ook CO2-neutraal dankzij het gebruik van eFuels. Dit lost het probleem van nieuwe emissies uit onze gebouwen op zonder dat we een andere technologie hoeven te verbieden,” zegt Kiene.

Perscontact:
Annika Beyer
mobiel: 0177/3631822
E-mail:

Over het e-Fuels Forum:
Het eFuels Forum is een informatieplatform over het onderwerp eFuels, dat nu wordt ondersteund door meer dan 30 middelgrote handelaren in minerale oliën uit heel Duitsland en de technologieleverancier Chemieanlagenbau Chemnitz GmbH (CAC). Op de bijbehorende website www.efuels-forum.de kunnen geïnteresseerden veel informatie vinden over de productie en voordelen van synthetische brandstoffen, evenals een nieuwssectie en een uitgebreid mediacentrum met opnames van evenementen. Het eFuels Forum heeft ook zijn eigen kanalen op Facebook en Instagram en heeft alleen al in het eerste jaar van zijn bestaan meer dan twaalf miljoen mensen bereikt. Evenementen zijn een ander belangrijk onderdeel van de activiteiten van het Forum. Van 23 augustus tot 7 september 2021 vond er bijvoorbeeld een informatietour plaats bij tankstations in heel Duitsland en bij de demonstratiefabriek van CAC en de TU Bergakademie Freiberg. Met de 3.000 kilometer gereden in een BMW Mini, op eFuels van CAC, is de stresstest met succes doorstaan. Van 27 juni tot 30 juni 2022 vond er nog een informatietour plaats, waarbij de BMW Mini ongeveer 2.000 kilometer CO2-neutraal aflegde. Verdere optredens op handelsbeurzen en rally’s zijn ook gepland voor dit jaar.

Over eFuel GmbH:
CO2-neutraal en crisisbestendig de toekomst in – met eFuels kan deze visie werkelijkheid worden. Om het proces te versnellen, hebben tien middelgrote minerale oliebedrijven hun krachten gebundeld in eFuel GmbH. Het doel van het bedrijf is om te participeren in bedrijven en initiatieven die eFuels ontwikkelen en op de markt brengen. Hiervoor is een hoger bedrag in de miljoenen beschikbaar. Meer informatie op www.efuel-gmbh.de

Deel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *